342_2023

Spuren im Dunkeln
Nr. 3644
Original, Einzelstück, Fotopapier
(c) 2021 Ronald Puhle

341_2023

Der Latz ist weg
Nr. 3870
Original, Einzelstück, Fotopapier
(c) 2021 Ronald Puhle

340_2023

Mehr als vier Lichter
Nr. 3619
Original, Einzelstück, Fotopapier
(c) 2021 Ronald Puhle

339_2023

Gelichtert
Nr. 3661
Original, Einzelstück, Fotopapier
(c) 2021 Ronald Puhle

338_2023

Erhellt
Nr. 3658
Original, Einzelstück, Fotopapier
(c) 2021 Ronald Puhle

337_2023

Klecksmops
Nr. 3641
Original, Einzelstück, Fotopapier
(c) 2021 Ronald Puhle

336_2023

Der erste Strich
Nr. 3675
Original, Einzelstück, Fotopapier
(c) 2021 Ronald Puhle

335_2023

Latzhose ohne Latz
Nr. 3871
Original, Einzelstück, Fotopapier
(c) 2021 Ronald Puhle

334_2023

Frontal
Nr. 5953
Original, Einzelstück, Fotopapier, ca. 18 x 24 cm
(c) 2023 Ronald Puhle

333_2023

Schnäbeln
Nr. 5923
Original, Einzelstück, Fotopapier, ca. 18 x 24 cm
(c) 2023 Ronald Puhle